Navigatie
  1. La Bastide
  2. Contact
  3. Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

  • Staat- en Plaatsbeschrijving

De huurder verbindt zich ertoe het goed in dezelfde staat aan de verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft.
 

  • Bestemming

Het goed wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik. Er mogen geen andere personen worden toegelaten dan naaste familieleden of bezoekers.
Huurder en verhuurder komen overeen dat het goed niet als hoofdverblijfplaats van de huurder dienst zal doen. Reden hiertoe is dat het verhuurde goed zal dienst doen als vakantieverblijf.
 

  • Onderhoud en Kleine Herstellingen

De huurder moet alle gebroken en gescheurde ruiten en spiegels vervangen door andere van dezelfde hoedanigheid en waarde.
De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van schade of beschadigingen die buiten zijn herstellingsplicht vallen. Mocht hij nalaten dergelijke schade of beschadiging te melden, dan heeft de verhuurder een mogelijke rechtsvordering tegen de huurder voor de schade die ontstaan is door diens nalatigheid.
 

  • Verantwoordelijkheid

In geval van onderbreking in de levering van water, electriciteit of telefoonverkeer kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade noch voor de winst- of gebruiksderving.
De huurder verbindt zich ertoe elk gebrek onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
 

  • Teruggave van het Gehuurde Goed

Na het verstrijken van de overeengekomen huurtijd zal de huurder het gehuurde goed achterlaten in dezelfde staat als deze waarin hij het heeft ontvangen, hetgeen desgevallend door de verhuurder of een lasthebber van hem ter plaatse zal worden geverifieerd. Indien wordt bevonden dat de staat van het achtergelaten goed niet is zoals afgesproken, hetgeen aan de soevereine beoordeling van de verhuurder wordt overgelaten, zal de verhuurder, onverminderd alle verdere schadevergoedingen waarop hij aanspraak kan maken maken inhouden op de hierboven vermelde waarborg.
De huurder zal na terugkomst de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder, bij verlies van één of meerdere sleutels zal de verhuurder de cylinder vervangen en hiervoor een kost van 50€ claimen

  • Tenslotte niet onbelangrijk!

- in de gîte mag niet gerookt worden
- huisdieren toegelaten
- huur bedlinnen 3 € (1pers.) 
- huur handdoeken 2.5 € p/p
- ontbijt 5 € p/p
- pick-nick 8 € p/p
- toeristenbelasting 0.5€ p/p p/d

 

 

poetsen

Iedereen wil ten volle van zijn vakantie genieten daardoor is de tijd om te poetsen uiterst beperkt.

gezien de poetsbeurt gratis is verwachtenn we van de huurder volgende minimum taken uit te voeren voor vertrek.

* Afgewassen bestek en kookgerief netjes in de daartoe voorziene laden.
* Wc pot borstelen met het product dat daartoe voorzien is
* Haren en zeepresten uit afloop lavabo's en douches/bad verwijderen
* Vuilzakjes verwijderen uit de vuilbakken en deze naar de containers brengen samen met het leeggoed
* Kookplaten na elk gebruik reinigen, zo bespaar je extra werk.
* microwave proper achterlaten

per ontbrekend stuk bed- en badlinnen wordt 10 € geclaimd

- buiten winterseizoen geen extra kosten
- in winterseizoen doorrekening van verwarmingskosten, (gîte 7,5€/dag)


De reservatie is gebeurd met de betaling via cash, cheque of overschrijving op rekening
IBAN rekening FR76 1330 6003 8723 0768 5058 515 / BIC bankcode AGRIFRPP833 onv Pol Merchez, place de l' hotel de ville, 47370 Tournon d' Agenais met vermelding van  naam en huurperiode.

Huurperiodes

open gans het jaar

verhuur per nacht

ontvangst vanaf 16:00 - vertrek volgende dag voor 10:00